Tjänster

Stockholms innerstads måleri & inredning AB

 

Våra tjänster

 

Vi utför alla typer av måleriarbeten invändigt som utvändigt, liksom tapetsering, fönsterrenovering och enklare snickeriarbeten åt såväl privatpersoner som företag i storstockholmsområdet. Vi kan även erbjuda ett brett urval av andra hantverkstjänster genom våra samarbetspartners samt totalentreprenader.

 

Vi hjälper dessutom gärna till med färgsättning av rum och hela våningar, att välja tapeter och kulörer, allt efter rummets ljus och dimensioner, känsla och husets egen tidsepok.

 

Priser

 

Löpande arbetskostnad 570 kr i timmen inklusive moms.

Fasta priser enligt lämnad offert.

 

 

ROT-avdrag

 

ROT-avdraget är en statlig reduktion av arbetskostnaden vid hantverkstjänster när du renoverar din bostad. Det innebär att du som äger och själv bor i din bostad eller använder den som fritidsbostad får tillbaka halva arbetskostnaden för en total arbetskostnad upp till 100 000 kr per person och år. Om ni är två ägare kan ni alltså få tillbaka arbetskostnaden för arbeten upp till 200 000 kr totalt. Observera att avdraget bara gäller arbetskostnaden, inte kostnad för material, reseersättning osv.

 

ROT-avdraget dras direkt på fakturan och det är vi hantverkare som skickar in alla blanketter - det enda vi behöver av er är personnummer, uppgifter om fastigheten, intyg på att det är ni som äger bostaden/andelen och att ni inte förbrukat årets ROT-avdrag. En arbetskostnad på 10 000 kr syns alltså på fakturan som 5000 kr och en notering om ROT-avdrag.

 

Förutsättningar för ROT-avdraget är att du som använder det ska betala skatt i Sverige och att din sammanlagda skatt för året överstiger summan av årets ROT-avdrag.

 

 

Nöjd-kund-garanti genom Måleriföretagen

 

Genom vårt medlemskap i branschorganisationen Måleriföretagen omfattas du som kund av organisationens kundgaranti utöver kunsumenttjänstlagen. Garantin innebär att våra arbeten utförs fackmässigt, att en opartisk besiktning kan genomföras om du som kund inte är nöjd med arbetet samt att eventuella fel åtgärdas på företagets eller organisationens bekostnad. Du kan läsa mer om garantin här. Garantin avseende resultatet gäller naturligtvis inte om du som kund begär att få arbeten utförda på ett icke fackmässigt eller enligt branschen beprövat sätt eller om arbete utförs på underarbeten som inte är fackmässigt utförda, gamla eller liknande. Som exempel kan nämnas att måleriarbeten på väggar i äldre hus som rör på sig kommer att spricka upp vid nästa rörelse om inte särskilt underarbete utförs innan målning, oavsett hur väl arbetet är utfört.